Среда, 21.10.2020, 18:36
TеCET
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
Меню сайта
Новое на сайте!
19.04.10 Исправил ошибку в РГР "ЧПУ". 18.04.10 Добавлен тест "ЧПУ 1м.". 18.04.10 Добавлен раздел "Тесты".
Наш опрос
Что нужно делать пpи атомном взpыве ?
Всего ответов: 33
Форма входа
Поиск
 Факультет технічних систем і енергоефективних технологій

Факультет технічних систем і енергоефективних технологій

Деканат факультету:
40007 м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2, Сумський державний унiверситет, корпус "А", поверх 2, (кiмната А212);
телефон: (0542) 33 - 10 - 24; 
e-mail: info@dif.sumdu.edu.ua


Загальні відомості про деканат факультету технічних систем і енергоефективних технологій СумДУ

Декан:
кандидат технічних наук, доцент кафедри ПГМ
Гусак Олександр Григорович

Заступник декана:
кандидат технічних наук, доцент кафедри ПГМ
Кулініч Сергій Павлович

Заступник декана з навчально-методичної роботи:
кандидат технічних наук
Алексенко Ольга Василівна

Заступник декана з наукової роботи:
кандидат технічних наук, доцент кафедри ТМБ
Євтухов Віталій Геннадійович

Заступник декана з навчально-виховної роботи:
старший викладач кафедри ПМ та ТКМ
Руденко Лідія Федорівна

Заступник декана по роботі в гуртожитку:
начальник обчислювального центру факультету ТеСЕТ
Дубінський Володимир Володимирович

Заступник декана з фізичного виховання:
старший викладач кафедри фізичного виховання
Марченко Олексій Васильович

Склад деканату:

Провідний фахівець: Кутас Людмила Анатоліївна

Фахівець І категорії: Алексєєва Олена Олександрівна

Інженер-програміст І категорії: Гетманська Світлана Сергіївна

Провідний фахівець: Рідченко Тетяна Володимирівна

Деканат факультету технічних систем і енергоефективних технологій знаходиться за адресою:
вул. Римського-Корсакова, 2
лабораторний корпус СумДУ
2-й поверх, кімната ЛА-212
телефон (8 0542) 33-10-24, внутрішній – 2-47 
e-mail: info@teset.sumdu.edu.ua.

Загальні відомості про факультет технічних систем і енергоефективних технологій СумДУ

Факультет технічних систем і енергоефективних технологій СумДУ об’єднує 10 кафедр, з яких 7 є випусковими:

кафедра загальної механіки і динаміки машин
завідувач кафедри - д.т.н., професор Марцинковський Володимир Альбінович.
кафедра технології машинобудування, металорізальних верстатів та інструментів
завідувач кафедри – д.т.н., професор Залога Вільям Олександрович.
кафедра процесів та обладнання хімічних та нафтопереробних виробництв
завідувач кафедри – д.т.н., професор Склабінський Всеволод Іванович.
кафедра прикладної екології
завідувач кафедри – д.т.н., професор Пляцук Леонід Дмитрович.
кафедра опору матеріалів і машинознавства
завідувач кафедри – к.т.н., професор Карінцев Іван Борисович
кафедра прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів
завідувач кафедри – к.т.н., доцент Буднік Анатолій Федорович.
кафедра прикладної гідроаеромеханіки 
завідувач кафедри – к.т.н., професор Євтушенко Анатолій Олександрович.
кафедра технічної теплофізики
завідувач кафедри – к.т.н., доцент Ванєєв Сергій Михайлович.
кафедра математичного аналізу та методів оптимізації
завідувач кафедри – к.т.н., доцент Ячменьов Володимир Олександрович.
кафедра загальної хімії
завідувач кафедри – к.х.н., доцент Лебедєв Сергій Юрійович.
Напрями підготовки та спеціальності

Напрям підготовки та код Код 
спеціальності за 
переліком 
1997 року Спеціальність
050502 Інженерна механіка 090202 Технологія машинобудування
050502 Інженерна механіка 090203 Металорізальні верстати та системи
050502 Інженерна механіка 090204 Інструментальне виробництво
050502 Інженерна механіка 090209 Гідравлічні і пневматичні машини
050503 Машинобудування 090220 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
050604 Енергомашинобудування 090508 Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка
050604 Енергомашинобудування 090520 Холодильні машини і установки
040106 Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 70801 Екологія та охорона навколишнього середовища
040202 Механіка 080303 Динаміка і міцність
050403 Інженерне матеріалознавство 090101 Прикладне матеріалознавство
050601 Теплоенергетика 000008 Енергетичний менеджмент
Специфічні категорії 000001 Якість, стандартизація та сертифікація
Характеристика спеціальностей

Екологія та охорона навколишнього середовища (спеціалізації: урбоекологія, екологічна освіта, екологія хімвиробництв) – підготовка інженерів-екологів для роботи в промисловості та сільському господарстві, комунальних службах та державних органах екологічної безпеки.

Прикладне матеріалознавство. Підготовка інженерів-технологів для: виконання виробничої, організаційно-управлінської та дослідницької діяльності в галузі розроблення, одержання та термічної обробки матеріалів деталей машин для роботи на підприємствах машинобудівного комплексу та в наукових лабораторіях; створення об'ємного і поверхневого термозміцнення, легування і наплавлення спрацьованих і відновлених деталей; застосування технологічних процесів зварювання і наплавлення з відновлення деталей машин; використання сучасних комп'ютерних технологій під час розроблення процесів термозміцнення.

Технологія машинобудування. Підготовка сучасних машинобудівників: спеціалістів і магістрів, які успішно працюють на посадах від майстра та інженера-технолога до начальників цехів, головних технологів та керівників структурних підрозділів на підприємствах різних форм власності, викладачів вищих навчальних закладів. Випускники володіють знаннями з технології машинобудування механоскладального виробництва, економіки, іноземних мов, уміють ефективно застосовувати сучасні комп'ютерні технології для підвищення продуктивності праці та якості продукції, проводити наукові дослідження.

Металорізальні верстати та системи (профілізації: комп'ютерне моделювання, конструювання та дизайн). Підготовка спеціалістів та магістрів для роботи в проектно-конструкторських організаціях, на підприємствах та в установах і здатних ефективно експлуатувати комп'ютерну техніку з використанням віртуальних комп'ютерних технологій.

Інструментальне виробництво (профілізація - комп'ютерні технології інструментального виробництва). Цей фах потребує специфічних знань з математики, нарисної геометрії та довідкового матеріалу. Спеціалісти, використовуючи сучасні комп'ютерні технології, виконують найскладніші розрахунки і креслення. Створений інструмент можна розглядати на екрані у тривимірному просторі, моделювати його роботу і при цьому виявляти і виправляти помилки проектування.

Гідравлічні і пневматичні машини. Підготовка інженерів у галузі прикладної гідроаеромеханіки. Навчальним планом передбачена поглиблена фізико-математична та комп'ютерна підготовка. Фахівці спеціальності готуються до виконання виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської та дослідницької роботи в галузі створення та експлуатації гідравлічних і пневматичних машин, гідропривода і гідропневмоав-томатики.

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будматеріалів (спеціалізації: машини та апарати хімічних виробництв, машини та апарати нафтопереробних виробництв, хімічне машино-та апаратобудування). Підготовка спеціалістів і магістрів для проектно-конструкторської, виробничо-технологічної діяльності в хімічному машино- та апаратобудуванні, а також у галузях, пов'язаних з проектуванням, дослідженням, упровадженням та використанням нових технологічних процесів і обладнання хімічних, харчових, нафтогазопереробних виробництв і підприємств будівельних матеріалів.

Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка. Підготовка спеціалістів і магістрів для роботи в конструкторських та проектних організаціях, у науково-дослідних закладах та академічних інститутах, на промислових підприємствах, в установах та організаціях у складі відділів та служб, робота яких пов'язана з науковими дослідженнями, розробленням, виробництвом, експлуатацією компресорної, вакуумної техніки, пневмоагрегатів, теплових установок і мереж, енергозберігаючих технологій.

Холодильні машини та установки - підготовка спеціалістів і магістрів для роботи в конструкторських та проектних організаціях, у науково-дослідних закладах та академічних інститутах, на промислових підприємствах, в установах та організаціях у складі відділів та служб, робота яких пов'язана з науковими дослідженнями, розробленням, виробництвом, експлуатацією холодильної, кріогенної техніки, різноманітних технологій використання штучного холоду, теплових установок і мереж, енергозберігаючих технологій.

Енергетичний менеджмент. Підготовка енергоменеджерів та енергоаудиторів з ефективного використання енергетичних ресурсів, розроблення та впровадження енергозберігаючих технологій на промислових підприємствах та в установах.

Динаміка та міцність. Випускники працюють у науково-дослідницьких лабораторіях, розрахункових відділах та конструкторських бюро на підприємствах різних галузей сучасного машинобудування, в першу чергу тих, що розробляють насосне та компресорне обладнання, а також фахівцями з експлуатації та обслуговування такого обладнання на підприємствах хімічної, нафто-газо-транспортної та переробної галузей, теплової та атомної енергетики, комунального господарства тощо, забезпечуючи підвищення надійності та ефективності його використання. Підготовка фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) здійснюється за актуальною для промисловості нашого регіону профілізацією з гермомеханіки, вібронадійності та технічної діагностики машин.

Якість, стандартизація та сертифікація. Підготовка проводиться на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» або «спеціаліст». Після одного року навчання випускник отримує диплом спеціаліста з кваліфікації «Інженер з якості». Це відповідає міжнародній класифікації Quality manager.

Рівні підготовки за спеціальностями

Спеціальність  
Технологія машинобудування 6.050502 – бакалавр
7.090202 – спеціаліст
8.090202 - магістр
Металорізальні верстати та системи 6.050502 – бакалавр
7.090203 – спеціаліст
8.090203 - магістр
Інструментальне виробництво 6.050502– бакалавр
7.090204 – спеціаліст
8.090204 - магістр
Гідравлічні і пневматичні машини 6.050502 – бакалавр
7.090209 – спеціаліст
8.090209 - магістр
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 6.050503 – бакалавр
7.090220 – спеціаліст
8.090220 - магістр
Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка 6.050604 – бакалавр
7.090508 – спеціаліст
8.090508 - магістр
Холодильні машини і установки 6.050604 – бакалавр
7.090520 – спеціаліст
8.090520 - магістр
Екологія та охорона навколишнього середовища 6.040106 – бакалавр
7.070801 – спеціаліст
8.070801 - магістр
Динаміка і міцність 6.040202 – бакалавр
7.080303 – спеціаліст
8.080303 - магістр
Прикладне матеріалознавство 6.050403 – бакалавр
7.090101 – спеціаліст
8.090101 - магістр
Енергетичний менеджмент 6.050601 – бакалавр
7.000008 – спеціаліст
Якість, стандартизація та сертифікація 7.000001 – спеціаліст
8.000001 - магістр
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій (до 16.02.2009 року – інженерний факультет) створений 01.06.1995 року наказом 86-І від 31.05.1995 року шляхом реформування факультетів машинобудівного і хімічного машинобудування.

Преважна більшість спеціальностей факультету ТеСЕТ акредитована за четвертим, найвищим, рівнем, що дозволяє вести підготовку фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Про високий рівень підготовки студентів факультету переконливо свідчать блискучі результати, які вони з року в рік досягають на міжнародних, всеукраїнських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт.

Результати участі студентів факультету ТеСЕТ у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 2008/2009 навчальному році

Спеціальність Ступінь диплома Прізвище, ім’я, по батькові Кафедра, що підготувала
Хімічна технологія та інженерія І Жеба Костянтин Валерійович Процеси та обладнання хімічних та нафтопереробних виробництв
Нафтова та газова промисловість І Толстун Юлія Олександрівна Процеси та обладнання хімічних та нафтопереробних виробництв
Машинознавство І Чижова Марина Василівна Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти
Обробка матеріалів у машинобудуванні І Залога Ольга Олександрівна Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти
Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство І Томас Алевтина Олександрівна Прикладне матеріалознавство і ТКМ
Нафтова та газова промисловість ІІ Бакаєва Яна Миколаївна, 
льошаь льоша Вікторівна Процеси та обладнання хімічних та нафтопереробних виробництв
Охорона праці ІІ Масалітін Дмитро Володимирович Прикладна екологія
Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати ІІ Демченко Ольга Анатоліївна Прикладна гідроаеромеханіка
Обробка матеріалів у машинобудуванні ІІІ Клочко Віталій Вікторович Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти
Прикладна математика та механіка деформованого твердого тіла ІІІ Алтинцев Євгеній Іванович Загальна механіка і динаміка машин
Нафтова та газова промисловість ІІІ Шарапов Сергій Олегович Технічна теплофізика
Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати ІІІ Лобова Ганна Сергіївна Технічна теплофізика
Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати ІІІ Кобизський Денис Сергійович Прикладна гідроаеромеханіка
Результати участі студентів факультету ТеСЕТ у Всеукраїнській студентській олімпіаді у 2008/2009 навчальному році

Навчальна дисципліна, спеціальність Ступінь диплома Прізвище, ім’я, по батькові Кафедра, що підготувала
Гідравлічні і пневматичні машини І Поклад Анастасія Олександрівна Прикладна гідроаеромеханіка
Безпека життєдіяльності І Конєв Сергій Олександрович Прикладна екологія
Гідравліка (технічна механіка рідини і газу) ІІ Бережний Олександр Сергійович Прикладна гідроаеромеханіка
Екологія (основи екологій) ІІ Наземцева Ярослава Олександрівна Прикладна екологія
Деталі машин та основи конструювання ІІ Дегтярьов Іван Михайлович Опору матеріалів і машинознавства
Екологія (основи екологій) ІІІ Наземцева Катерина Олександрівна Прикладна екологія
Екологія та охорона навколишнього середовища ІІІ Батальцев Євген Володимирович Прикладна екологія
Теоретична механіка ІІІ Дейнека Андрій Віталійович Загальної механіки і динаміки машин
Металорізальні верстати та системи ІІІ Гонщик Ганна Вадимівна Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти
Високий науковий авторитет вчених факультету і якість підготовки його випускників дозволяють підтримувати на належному рівні усталені роками зв’язки з промисловістю. А відпрацьована система цільової підготовки фахівців на замовлення підприємств дає можливість щорічно працевлаштовувати майже 100% випускників.

Плідно співпрацює факультет з машинобудівним коледжем при СумДУ. Кращі молодші спеціалісти, випускники коледжу, зараховуються на відповідні спеціальності старших курсів факультету.

Навчальний процес на факультеті забезпечують 126 штатних викладачів, серед яких 99 мають науковий ступінь і вчене звання. Серед професорсько-викладацького складу 9 докторів наук, професорів і 5 професорів кандидатів наук.

Через аспірантуру та докторантуру, які постійно діють на випускових кафедрах, успішно розвивається власна система підготовки науково-педагогічних кадрів. Щорічно близько 15-20 кращих випускників факультету продовжують навчання в аспірантурі.

Наказом ВАК України № 333 від 15.12.1994 року на факультеті була створена спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій по трьом спеціальностям: 05.05.15 – Вакуумна і компресорна техніка; 05.05.17 – Гідравлічні машини і гідропневмоагрегати; 05.17.08 – Процеси і обладнання хімічної технології. Голова ради – докт. техн. наук, професор Марцинковський В.А. З 2007 року на факультеті діє вже дві спеціалізовані ради по захисту кандидатських дисертацій. За роки роботи спеціалізованих рад було прийнято і захищено 51 кандидатських дисертацій, серед них 34 захищені співробітниками і викладачами факультету ТеСЕТ.

На факультеті склались та успішно функціонують наукові школи:

дослідження динаміки та вібраційної надійності роторних машин; дослідження і створення високоефективних ущільнень роторних машин (науковий керівник докт. техн. наук., професор Марцинковський В.А.)
створення наукових основ розрахунку і проектування несучих та світлопрозорих конструкцій, що працюють в умовах високих тисків і температур (науковий керівник професор Карінцев І.Б)
розробка теорії та нових методів обробки матеріалів (науковий керівник докт.техн.наук, професор Залога В.О.);
дослідження та створення насосного обладнання для енергетики, нафтодобувної промисловості та хімічних виробництв (наукові керівники канд.техн.наук, професор Євтушенко А.О. і канд.техн.наук, професор Ковальов І.О.);
дослідження екологічних проблем хімічної та нафтопереробної промисловості і розробка прогресивних технологій та обладнання хімічних виробництв (науковий керівник докт.техн.наук, професор Пляцук Л.Д.) та інші.
дослідження по інтенсифікації тепло- та масообмінних процесів та обладнань хімічної технології, створення і впровадження у виробництво нових зразків масообмінної техніки (грануляційне і кристалізаційне обладнання, випарні, абсорбційні і сушильні установки) ( науковий керівник док.техн.наук., проф. Склабінський В.І.)
Багато наукових розробок вчених факультету ТеСЕТ впроваджено у виробництво, зокрема: пневматичні (газові) турбодвигуни для кульових кранів магістральних газопроводів; турбодетандер – електрогенераторні агрегати на базі струминно-реактивних і вихрових турбін; заглибні свердловинні насосні агрегати на основі малогабаритних осьових ступеней; вільновихрові насоси для комунального, сільського господарств, харчової, хімічної, вугільної промисловостей; модульний комбінований пожежний насосний агрегат; насоси для перекачування двофазних середовищ; обладнання для кормоприготування в тваринництві; обладнання для реалізації процесу гідропомолу; теплогенеруючі агрегати (ТГА); насос осьовий для хімічної промисловості ОХВ 2000-3,5.

Кращі студенти факультету і аспіранти залучені до роботи в експериментальному науково-дослідному студентському інституті (керівник докт.техн.наук, професор Залога В.О.). Це дозволяє виконувати реальні курсові і дипломні проекти на основі забезпечення повного циклу дослідженнь – від фундаментальних до впровадження у виробництво. Силами молодих вчених та студентської молоді виконуються проектні, пошуково-дослідні, дослідно-конструкторські, дослідно-технологічні роботи, надаються науково-виробничі послуги за госпрозрахунковими та держбюджетними договорами.

У складі факультету ТеСЕТ діє спеціалізована група з енергообстежень, яка створена в кінці 1999 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 24.09.1999 року № 337 та наказу по СумДУ від 21.12.1999 року № 291-І з метою проведення енергетичних обстежень ВУЗів, технікумів, ПТУ та інших установ Сумської області, фінансування яких здійснюється із державного бюджету (атестована Державним комітетом України з енергозбереження на право проведення енергетичних обстежень промислових підприємств, а також бюджетних установ, організацій та казенних підприємств).

Напрацювання спеціалізованої групи:

Накопичений великий досвід з енергетичних обстежень, розробці і впровадженню енергозберігаючих заходів у напірних гідравлічних системах (Норильський гірничо-металургійний комбінат, обладнання “Єнісейзолото” і “Якуталмаз”, Сумська ТЕЦ, ВАТ “Сумихімпром” та інші). На замовлення Держкоменергозбереження України розроблена “Методика енергетичного обстеження систем водопостачання промислових та комунальних підприємств”.

СГЕО СумДУ приймала участь в енергетичних обстеженнях обласної бібліотеки ім. Крупської, ДП “Міськводоканал”, ВАТ “Свема” та інших.

Разом з науковими кафедрами прикладної гідроаеромеханіки і студентами спеціальності “Енергетичний менеджмент” проводиться енергетичне обстеження об’єктів, що знаходяться у комунальній власності громад Сумської області і надаються відповідні рекомендації.

Copyright MyCorp © 2020
Calendar
«  Октябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Полезные ссылки
 • stud-life
 • Планета калькуляторов
 • База ГОСТов
 • Live@edu
 • Инженерный портал
 • Инженерный факультет
 • SCRIBBLER
 • Конвертер величин
 • Онлайн-переводчик
 • Фильм "Воскл"
 • Перепелиная ферма
 • Наши друзья
 • Наша кафедра
 • StudInfo
 • Студпрофком СумГУ
 • Кинотеатр "Дружба"
 • Рекламка

  Наш рейтинг
  Сайт управляется системой uCoz